Oferta jest nieaktualna
Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny, weekendowy
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse

Program

1. Pieniądz, wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych
• Zmiana wartości pieniądza w czasie
• Oprocentowanie i dyskontowanie pieniądza
• Analiza strumieni finansowych
• Ocena projektów inwestycyjnych – wskaźniki proste i dyskontowe

2. Sprawozdawczość finansowa - zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów
• Systemy ewidencji finansowo-księgowej
• Budowa i wzajemne relacje elementów sprawozdania finansowego
• Strategiczne zarządzanie finansami
• Zarządzan...

Rozwiń program

Warunki przyjęcia:Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Dyplom:Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu: analityk kredytowy kod zawodu 241302

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje na Analityka Kredytowego, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Analityk Kredytowy (kod zawodu 241302).

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: Analityk Kredytowy zawodowe, polityka kredytowa, zabezpieczenia wierzytelności

Ostatnia aktualizacja: 24 luty 2020

Dołącz do nas!