Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju ...

Oferta została usunięta.


Program

Cele ogólne szkolenia:

1. Zapoznanie z behawioralną analizą zachowania stosowaną.

2. Zapoznanie z behawioralną charakterystyką osób o cechach autystycznych.

3. Omówienie wpływu diagnozy całościowego zaburzenia rozwoju (autyzm) na postawę rodziców.

4. Zapoznanie ze sposobem doboru procedur behawioralnych w odniesieniu do zachowań trudnych.

5. Omówienie sposobów planowania i monitorowania pracy edukacyjno – terapeutycznej z dzieckiem o profilu autystycznym w oparciu o techniki behawioralne.

6. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela poprzez dostarczenie propozy...

Rozwiń program
Dołącz do nas!