Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju ...

Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:blokowy, weekendowy
Tematyka:Pedagogika i edukacja
Poziom:średnio zaawansowany

Program

Cele ogólne szkolenia:

1. Zapoznanie z behawioralną analizą zachowania stosowaną.

2. Zapoznanie z behawioralną charakterystyką osób o cechach autystycznych.

3. Omówienie wpływu diagnozy całościowego zaburzenia rozwoju (autyzm) na postawę rodziców.

4. Zapoznanie ze sposobem doboru procedur behawioralnych w odniesieniu do zachowań trudnych.

5. Omówienie sposobów planowania i monitorowania pracy edukacyjno – terapeutycznej z dzieckiem o profilu autystycznym w oparciu o techniki behawioralne.

6. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela poprzez dostarczenie propozy...

Rozwiń program

Uczestnicy:Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek pracujący z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju
Warunki przyjęcia:Opłata przed szkoleniem
Dyplom:Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości oraz Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Szkolenie prowadzi mgr Artur Terpiłowski- pedagog, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: Autyzm, Zespół Aspergera

Ostatnia aktualizacja: 24 September 2014

Dołącz do nas!