CERTYFIKOWANY Kurs Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu 242310, 242307)

Oferta została usunięta.


Program

Praktycznie przygotuj się do pracy
w zawodzie Specjalisty ds. Wynagrodzeń
oraz Specjalisty ds. Kadr
i uzyskaj CERTYFIKAT Z KODAMI ZAWODU
według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE MEN

W PRAKTYCE POZNAJ KADRY I PŁACE

- OD PODSTAW, PRAKTYCZNIE PRZYGOTUJESZ SIĘ DO PROWADZENIA KADR I ROZLICZANIA PŁAC w firmach i instytucjach. Na naszym Kursie odbędziesz 48 h zajęć stacjonarnych,
8 h e-learningu i 30 DNI opieki poszkoleniowej (w formie e-mailowej)
- Zyskasz umiejętności faktycznie wykorzystywane w codziennej pracy
- Zdobędziesz aktualną wiedz...

Rozwiń program
Dołącz do nas!