Diagnoza i opiniowanie rozwoju intelektualnego u dzieci i młodzieży (DSR, IDS, Stanford Binet 5)

Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:weekendowy
Tematyka:Pedagogika i edukacja

Program

1.Zasady prowadzenia wywiadu w diagnozie potencjału intelektualnego
2.Charakterystyka testu Skala Stanford Binet 5.:
a) budowa testu, zastosowanie, interpretacja
3. Charakterystyka Testu IDS:
a) budowa testu, zastosowanie, interpretacja
4.Studium przypadku: analiza deficytów poznawczych dziecka z ADHD, z dysleksją, Niepełnosprawnością Intelektualną stopnia lekkiego, z obniżonymi możliwościami intelektualnymi
5.Zasady pisania opinii psychologicznej:
a) opis funkcji poznawczych w oparciu o poszczególne wyniki w testach,
b) opis funkcjonowania osobowościowego: poziom lęku...

Rozwiń program

Uczestnicy:1.Zasady prowadzenia wywiadu w diagnozie potencjału intelektualnego 2.Charakterystyka testu Skala Stanford Binet 5.: a) budowa testu, zastosowanie, i

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: diagnoza#

Ostatnia aktualizacja: 5 kwiecień 2019


Dołącz do nas!