Dyskryminacja, mobbing, molestowanie - obowiązki pracodawcy

Oferta jest nieaktualna
Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse

Program

1. Katalog niedozwolonych praktyk oraz obszary ryzyka
Dyskryminacja
Molestowanie (nękanie)
Molestowanie seksualne – dyskryminacja ze względu na płeć
Mobbing
Specyfika środowiska pracy, kultura organizacyjna, konflikty, cechy potencjalnego mobbera i ofiary
Co jest a co nie jest mobbingiem - przykłady i orzecznictwo sądowe

2. Obowiązki pracodawcy
Obowiązki związane z zapobieganiem wystąpienia mobbingu oraz jego skutkami
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy – wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiary mobbingu
Odpowiedzialność faktycznych sprawcó...

Rozwiń program

Uczestnicy:Kadra kierownicza i członkowie zarządu, Dyrektorzy personalni, Specjaliści HR, Członkowie wewnętrznych komisji antymobbingowych, Rzecznicy zaufania
Warunki przyjęcia:przesłanie formularza zgłoszeniowego
Dyplom:Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: dyskryminacja, mobbing, molestowanie

Ostatnia aktualizacja: 24 luty 2020


Dołącz do nas!