I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:weekendowy
Tematyka:Prawo i nauki społeczne
Poziom:I stopień w zawodzie pracownik socjalny

Program

Minimum programowe:
1) warsztat pracy pracownika socjalnego – 50 godzin;
2) etykę zawodową i prawa człowieka – 10 godzin;
3) wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego – 30 godzin;
4) wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej – 20 godzin;
5) umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej – 40 godzin;
6) sieć wsparcia społeczności lokalnej – 20 godzin;
7) metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych – 20 godzin
Uczestnicy:zgodnie z zasadami podanymi na stronie uczelni
Warunki przyjęcia:złożenie kompletu dokumentów
Dyplom:Potwierdzeniem uzyskania specjalizacji I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest dyplom. Dyplom wydaje regionalna komisja na podstawie dokumentacji egzaminu. Wzór dyplomu stanowi załączniki nr 1 do rozporządzenia.

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: pomoc społeczna, praca socjalna

Ostatnia aktualizacja: 18 lipiec 2019


Dołącz do nas!