Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Oferta została usunięta.


Program

1.RODO w prawie pracy:
-kandydaci do pracy i nowy pracownik
-zasady przechowywania CV
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
-wizerunek osoby fizycznej w kontekście zatrudniania i prowadzenia rekrutacji
-związki zawodowe a Rodo

2. Planowane od 2019 r. zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych
-Okresy przechowywania akt - 10 i 50 lat,
-Zasady wydawania akt papierowych pracownikom
-Zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom
-Główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych
-Zmia...

Rozwiń programDołącz do nas!