Oferta jest nieaktualna
Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse » Księgowość i podatki

Program

1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
2. Zasady nadrzędne rachunkowości; wymagania dotyczące dokumentów, ewidencji na kontach księgowych i sporządzania sprawozdań finansowych; odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg
3. Ewidencja i charakterystyka:
- rzeczowe aktywa trwałe;
- wartości niematerialne i prawne;
- rzeczowe aktywa obrotowe;
- rozrachunki z pracownikami /z tytułu wynagrodzeń i inne / ;
- inwentaryzacja ;
- przychody, koszty;
- ustalanie wyniku finansowego;
- sprawozdawczość jednostki gospodarczej.
4. aspekty podatkowe przy ewidencji zdarzeń gospodarczyc...

Rozwiń program

Terminy

Brak podanych terminów.


Ostatnia aktualizacja: 29 wrzesień 2006

Dołącz do nas!