Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:weekendowy
Tematyka:Pedagogika i edukacja

Program

Program(ramowy) kursu dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
Organizacja zajęć w trakcie wypoczynku.
Planowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej.
Obowiązki i zadania wychowawcy grupy.
Wychowanie fizyczne i sport.
Turystyka i krajoznastwo.
Zajęcia kulturalno-oświatowe.
Zajęcia praktyczno-techniczne.
Prace społecznie- użyteczne.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
Uczestnicy:Osoby posiadające średnie wykształcenie
Warunki przyjęcia:Zgłoszenie osobiście w biurze Ośrodka i drogą elektroniczną
Dyplom:Zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: wychowawca, kolonii, opiekun

Ostatnia aktualizacja: 11 październik 2019


Dołącz do nas!