Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:blokowy, wieczorowy
Tematyka:Turystyka, hotelarstwo i gastronomia » Turystyka i hotelarstwo
Poziom:Podstawowy

Program

Organizacja wypoczynku, organizacja zajęć w placówce wypoczynku, planowanie pracy, obowiązki wychowawcy grupy, wychowanie fizyczne i sport, turystyka i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia praktyczno-techniczne, prace społecznie użyteczne, bhp...

Więcej informacji i karta zgłoszenia na atut. edu. pl
Uczestnicy:atut. edu. pl
Warunki przyjęcia:Ukończone 18 lat, wykształcenie min. średnie, dobry stan zdrowia, niekaralność, predyspozycje psychofizyczne
Dyplom:Zaświadczenie o ukończeniu kursu (druk MEN)

Posiadamy zgodę Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: wychowawca, kolonii, wypoczynku, opiekun

Ostatnia aktualizacja: 3 marzec 2020

Dołącz do nas!