Łączenie i konsolidacja sprawozdań finansowych - weekendowo

Oferta jest nieaktualna
Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny, weekendowy
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse

Program

Program szkolenia:
1. Prawne aspekty połączeń spółek handlowych
2. Metody rozliczania połączeń spółek w rachunkowości - metoda łączenia udziałów i metoda nabycia
3. Podziały i przekształcenia spółek, wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
4. Charakterystyka grupy kapitałowej
5. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych, zasady rachunkowości i dokumentacja konsolidacyjna
6. Wyłączenia z obowiązku konsolidacji
7. Konsolidacja metodą pełną – korekty konsolidacyjne związane z nabyciem/utworzeniem jednostki zależnej, ka...

Rozwiń program

Warunki przyjęcia:przesłanie formularza zgłoszeniowego
Dyplom:Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: konsolidacja, sprawozdawczość, finanse

Ostatnia aktualizacja: 24 luty 2020

Dołącz do nas!