Menedżer ds. rachunkowości podatkowej

Oferta jest nieaktualna
Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny, weekendowy
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse

Program

Blok I Rachunkowość (36 h)
1. Nowoczesna organizacja rachunkowości. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
2. Zasady ewidencji bilansowej oraz ujęcie podatkowe - rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne.
3. Inwestycje długoterminowe.
4. Leasing w ujęciu prawa bilansowego i KSR.
5. Zasady ewidencji bilansowej - aktywa obrotowe (zapasy, rozrachunki), kapitały zobowiązania).
6. Rozrachunki i roszczenia w rachunkowości, w tym "Inne rozrachunki z pracownikami" z tytułu ZFŚS i rozliczenia podróży służbowych.
7. Sprawozdanie...

Rozwiń program

Warunki przyjęcia:Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego
Dyplom:Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje na Menedżera ds. rachunkowości podatkowej, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Specjalista.ds rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105).

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: rachunkowość podatkowa

Ostatnia aktualizacja: 24 luty 2020

Dołącz do nas!