Młody menadżer - jak stworzyć zwycięski zespół.

Oferta została usunięta.


Program

Program szkolenia:

1. Menedżer – nowe stanowisko, obowiązki, zadania, wyzwania:
o kluczowe umiejętności menedżerskie
o charakterystyka efektywnego zespołu
2. Diagnoza zespołu:
o identyfikacja kultury organizacyjnej zespołu
o rozkład talentów w zespole
o wprowadzanie zmian
o dobór ludzi do zespołu
3. Inspirowanie i angażowanie podwładnych:
o wizja i wartości
o dialog z zespołem
o operowanie metaforą
4. Motywowanie zespołu:
o fakty i mity dotyczące motywowania
o praktyczne implikacje teorii motywacji
o korzyści i zagrożenia delegowania zadań
5. Szkol...

Rozwiń program
Dołącz do nas!