Negocjacje i trudne sytuacje negocjacyjne

Oferta została usunięta.


Program

1. Istota negocjacji:
o charakterystyka sytuacji negocjacyjnej.
o współzależność i przystosowanie.
o modele negocjacji.
o tworzenie wartości dodatniej.

2. Proces negocjacyjny – charakterystyka i wytyczne dla poszczególnych etapów.
o Faza kontaktu.
o Faza przygotowań i planowania.
o Faza zapoznawcza.
o Faza wstępna.
o Faza argumentacji.
o Faza kompromisu.
o Faza zawarcia porozumienia.
o Faza realizacji.

3. Strategia i taktyka negocjacji:
o Konfrontacyjnych.
o Integrujących.

4. Metody planowania strategii negocjacyjnych:
o Określenie i uporządkowanie cel...

Rozwiń programDołącz do nas!