Negocjacje zakupowe z partnerem międzynarodowym

Oferta została usunięta.


Program

1. Wstęp. Wprowadzenie do tematu.
• Wprowadzenie trenera.
• Analiza faktycznych oczekiwań uczestników (lista problemów).
• Analiza sposobu postrzegania negocjacji przez uczestników.
• Uporządkowanie wiedzy uczestników na temat procesu negocjacji - przypomnienie pojęć: etapy procesu, interesy a stanowiska, możliwe wyniki negocjacji.
• Determinanty i ograniczenia stron. Sztuka poznawania oraz wnioskowania o rzeczywistych oczekiwaniach, ograniczeniach, determinantach oraz możliwościach dostawcy.
• Co negocjujemy? Sztuka wyznaczania zakresu negocjowanych kwestii.
2. W...

Rozwiń programDołącz do nas!