Nowe Prawo Wodne.Zmiany od 1 stycznia 2018 rok

Oferta została usunięta.


Program

I. Gospodarka wodami - wiadomości wstępne.
1. Podstawowe definicje Prawa wodnego - podział wód, kwestie własnościowe oraz gospodarowanie mieniem związanym z gospodarką wodną.
•Podstawowe założenia nowej struktury organizacyjnej i celów gospodarowania wodami.
2. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami:
3. Zasady przejęcia przez Wody Polskie, uprawnień regionalnych zarządów gospodarki wodnej, marszałków województw oraz starostw wykonujących dotychczas zadania określone w przepisach ustawy poprzedniej ustawy.
4. Nowa struktura organizacyjna w systemie organó...

Rozwiń programDołącz do nas!