Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:weekendowy
Tematyka:Prawo i nauki społeczne

Program

Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1081). Zakłada on 267 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i hospitacji instytucji pomocy społecznej.
Uczestnicy:osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej, specyfiki pracy w instytucjach i podmiotach
Warunki przyjęcia:złożenie kompletu dokumentów
Dyplom:Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać specjalizację z zakresu ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ oraz co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: organizacja, pomoc społeczna, praca socjalna

Ostatnia aktualizacja: 18 lipiec 2019

Dołącz do nas!