Pokonaj stres na zawsze

Oferta została usunięta.


Program

1. AKTUALNE ODKRYCIA PSYCHOLOGII STRESU i co z tego może wynikać dla każdego człowieka

-Istotne fakty dotyczące NATURY STRESU i czynników wywołujących stres;
-REAKCJE NA STRES i zmiany w zachowaniu, RODZAJE STRESÓW jakich doświadcza człowiek (ćwiczenie koncepcyjne);
-O EMOCJACH – JAK POWSTAJĄ I DZIAŁAJĄ EMOCJE;
-Jakie mogę OSIĄGNĄĆ KORZYŚCI w związku z podniesiem swoich umiejętności radzenia sobie ze stresem.

2. INWENTARYZACJA MOICH ZASOBÓW I POTRZEB
3. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM: Zastosowanie STRATEGII KRÓTKOTERMINOWYCH (doraźnych)
5. SYNDROM WYPALENIA ZAW...

Rozwiń program
Dołącz do nas!