Prawno - podatkowe aspekty funkcjonowania podmiotów w specjalnych strefach ekonomicznych


Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse
Poziom:pracownicy i właściciele firm, księgowi, właściciele biur rachunkowych, członkowie zarządu, wspólnicy spółek

Program

1. Podstawy prawne funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych

2. Zezwolenie strefowe jako warunek korzystania z pomocy publicznej

3. Inwestycja początkowa i inwestycja odtworzeniowa

4. Wysokość zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

5. Pomoc publiczna i jej limity

6. Ustalanie dochodu zwolnionego

7. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną i ich dyskontowanie

8. Nowy kształt SSE w 2018 r.
Uczestnicy:pracownicy i właściciele firm, księgowi, właściciele biur rachunkowych, członkowie zarządu, wspólnicy spółek
Warunki przyjęcia:przesłanie formularza zgłoszeniowego
Dyplom:Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: prawo, aspekty podatkowe

Ostatnia aktualizacja: 27 marzec 2019Dołącz do nas!