Proces inwestycyjny - inwestycje liniowe i sieciowe

Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny
Tematyka:Technika i inżynieria » Budownictwo i architektura
Poziom:Zawansowany

Program

Program seminarium:
1. Jak ustalenia studium wpływają na możliwość realizacji inwestycji liniowych
2. Rola miejscowego planu w procesie inwestycyjnym inwestycji liniowych
3. Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
a Właściwość organów
c Wniosek - wymagane dokumenty
d Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
e Postępowanie odwoławcze
f Postępowania nadzwyczajne
4. Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane
a Istotne definicje i ich stosowanie w praktyce
- Budowle, obiekty liniowe
- Roboty budowlane: budowa i pozostałe roboty budowlane
- Nowe definicj...

Rozwiń program

Uczestnicy:Dla pracowników firm wykonawczych, firm projektowych, in westorów, inspektorów budowlanych, dla pracowników administracji publicznej
Warunki przyjęcia:Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto lub dokonanie wpłaty gotówkowej w dniu
Dyplom:certfikat udziału w szkoleniu z programem i iloscią godzin szkoleniowych

Dane do zgłoszeniaNazwa firmy:Imię i Nazwisko:Adres:NIP

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: liniowe, sieci, elektroenergetyczne, gazowe, kanalizacyjne

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpień 2019


Dołącz do nas!