PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW.Nowelizacja przepisów i wytyczne UODO dla pracodawców

Oferta została usunięta.


Program

1. Nowelizacja przepisów prawa pracy w związku z RODO.
• Kategorie danych pozyskiwane przez Pracodawcę.
• Zgoda pracownika – wniosek Pracodawcy oraz inicjatywa własna.
• Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
• Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w tym biometrycznych.
• Dane pozyskiwane w celu udzielenia świadczeń socjalnych oraz dokumentacja dowodowa i jej przechowywanie.
2. Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją – Poradnik dla Pracodawców – stosowanie i praktyka.
• Nowe rozumienie pojęć i szczególnie kategorie danych w myśl...

Rozwiń program
Dołącz do nas!