Rachunkowość dla rad nadzorczych i zarządów spółek

Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse

Program

I. Wartości niematerialne i prawne:
definicja
wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
prezentacja w bilansie

II. Rzeczowe aktywa trwałe:
definicja
wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
prezentacja w bilansie

III. Należności długoterminowe:
definicja
wycena i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych
wycena bilansowa i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
prezentacja w bilansie

IV. Inwestycje długoterminowe:
definicja
wycena i wprowadzenie do ksiąg r...

Rozwiń program

Uczestnicy:członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek, prokurenci, udziałowcy i akcjonariusze,
Warunki przyjęcia:przesłanie formularza zgłoszeniowego
Dyplom:Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: rachunkowość, rady nadzorcze, zarząd spółek

Ostatnia aktualizacja: 25 wrzesień 2019

Dołącz do nas!