Rachunkowość i podatki fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych - NGO

Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny, indywidualny / do ustalenia
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse

Program

1. Aspekty formalno-prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych:
• ustawa Prawo o stowarzyszeniach
• ustawa o fundacjach
• ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
• ustawa o rachunkowości
• stowarzyszenie i fundacja – podobieństwa i różnice
• odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego
• organizacja pożytku publicznego a organizacja działalności publicznego
• aspekty formalno-rozliczeniowe wolontariatu
• działalność gospodarcza w organizacjach pożytku publicznego

2. Rachunkowość...

Rozwiń program

Uczestnicy:Osoby pracujące w w/w jednostkach których obowiązki zawodowe dotyczą księgowości i podatków, kadra zarządzająca w/w jednostkami
Warunki przyjęcia:Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Dyplom:Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Szkolenie ma na celu przedstawienie specyficznych zasad prowadzenia rachunkowości, sporządzania sprawozdania finansowego oraz kwestii podatkowych dla jednostek w/w zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych organizacji.

Terminy

RozpoczęcieTrwaPlan zajęćMiejscLokalizacja
13 grudzień 20198 godzinco miesiąc:
15Warszawa

Tagi: rachunkowość, podatki NGO, sprawozdania finansowe

Ostatnia aktualizacja: 9 październik 2019

Dołącz do nas!