Realizacja inwestycji drogowych zgodnie ze spec ustawą drogowa i Prawem budowlanym

Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny, indywidualny / do ustalenia, poranny, wyjazdowy
Tematyka:Technika i inżynieria » Budownictwo i architektura
Poziom:Zawansowany

Program

Problemy związane ze stosowaniem specustawy drogowej oraz sposoby ich rozwiązywania na podstawie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
1. Czy na podstawie specustawy drogowej można uzyskać ZRID wyłącznie na budowę drogi czy też na inne roboty budowlane (remont, przebudowa, rozbiórka)?
2. Czy starosta wydając decyzje ZRID może wyrazić zgodę na rozbudowę drogi wojewódzkiej lub krajowej? Jaki jest dopuszczalny zakres takiej zgody?
3. Co oznacza stwierdzenie, że wniosek o wydanie decyzji ZRID ma charakter związany?
4. Jaka jest data wszczęcia postępowania o wyda...

Rozwiń program

Uczestnicy:Dla zarządców dróg, firm projektowych, inwestorów, inspektorów budowlanych, kierowników budów i pracowników nadzoru budowlanego i administracji AAB
Warunki przyjęcia:Przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia oraz wpłata na konto lub wpłaty gotówkowej
Dyplom:certfikat udziału w szkoleniu z programem i iloscią godzin szkoleniowych

Dane do zgłoszeniaNazwa firmy:Imię i Nazwisko:Adres:NIP

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: drogi, spec drogowy, zrid, budowa dróg, inwestycje drogowe

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpień 2019

Dołącz do nas!