Rozmowa oceniająca i trudne rozmowy z pracownikami

Oferta została usunięta.


Program

1. Kompetencje i narzędzia komunikacyjne menedżera
• Przekaz jednostronny i dwustronny
• Rola globalnego słuchania we współpracy, wykorzystanie pytań
• Odsłona intencji
• Poziom stanowisk i interesów
• Parafraza potrzeb
• Kreowanie środowiska sprzyjającego otwartej komunikacji
2. Codzienne rozmowy z pracownikami
• Stworzenie zasad współpracy w zespole
• Informacja zwrotna jako narzędzie motywowania, rozwoju pracownika i menedżera, realizacji celów organizacji
• Rozmowy rozliczające efektywność pracownika w kontekście motywacyjnym:
- Meto...

Rozwiń programDołącz do nas!