Sprawozdawczość i analiza finansowa - weekendowo

Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny, weekendowy
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse

Program

1. Elementy sprawozdania finansowego : rachunek zysków i strat, bilans i Rachunek przepływów pieniężnych
2. Analiza struktury i dynamiki rzis, bilansu i rpp
3. Analiza wskaźnikowa (wskaźniki rentowności , obrotowości, zadłużenia , płynności finansowej)
4. Analiza wskaźnikowa rpp
5. Model DuPonta
6. Modele upadłościowe (np.Altmana)
7. Metody wyceny przedsiębiorstw
Uczestnicy:Kurs przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć praktyczne umiejętności z sprawozdawczości i analizy finansowej.
Warunki przyjęcia:przesłanie formularza zgłoszeniowego
Dyplom:Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: sprawozdawczość, analiza finansowa

Ostatnia aktualizacja: 7 październik 2019


Dołącz do nas!