Strategiczne zarządzanie firmą

Oferta została usunięta.


Program

Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie wywiadów z uczestnikami oraz dopasowane do specyfiki ich zakresu pracy. Będzie to dotyczyło w szczególności przeprowadzonych ćwiczeń, które będą miały za zadanie oddanie specyfiki pracy uczestników warsztatu.
1. Wprowadzenie do koncepcji zarządzania strategicznego
W ramach wstępu, uczestnicy zostaną wprowadzeni w temat strategicznego zarządzania firmą od koncepcji tak zwanego „dużego obrazka” („big picture”) – jednego z podstawowych elementów strategicznego podejścia do zarządzania...

Rozwiń program
Dołącz do nas!