SZKOLENIE: Sprawozdania finansowe w praktyce. Bilans, rachunek wyników, polityka bilansowa

Oferta została usunięta.


Program

POZNAJ SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWĄ
W PRAKTYCE!

- Dzięki 15 h praktycznych warsztatów zyskasz REALNE UMIEJĘTNOŚCI sporządzania SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH przedsiębiorstw (poznasz ich części, obowiązujące Cię terminy i tryby). W praktyce zobaczysz PROCEDURĘ ZAMYKANIA ROKU, a przede wszystkim nauczysz się przygotować BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (funduszu) własnym oraz RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

- Na zajęciach z trenerem-praktykiem rachunkowości poznasz zasady POLITYKI BILANSOWEJ I PODATKOWEJ (zrozumiesz ich istotę, zasady oraz poz...

Rozwiń programDołącz do nas!