Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:weekendowy
Tematyka:Pedagogika i edukacja » Pedagogika
Poziom:kurs kwalifikacyjny

Program

Program kursu obejmuje 270 godzin.

Umożliwia uzyskanie wiedzy o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój dziecka, nabycie umiejętności prowadzenie badań i działań diagnostycznych, wiedzy o metodach wspomagania rozwoju psychicznego dziecka, przygotowanie do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w nauce, wyposaża w umiejętności pozwalające na świadome i profesjonalne podejmowanie zabiegów profilaktycznych i terapeutycznych w procesie dydaktycznym oraz podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych zajęć o ch...

Rozwiń program

Uczestnicy:Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz psycholodzy i pedagodzy szkolni, a także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Warunki przyjęcia:Należy zgłosić uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na naszej stronie internetowej
Dyplom:Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu. O terminie pierwszych zajęć każdy uczestnik zostanie powiadomiony.

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: terapia pedagogiczna, pedagogika specjalna, kwalifikacje, dla nauczycieli, świadectwo MEN

Ostatnia aktualizacja: 15 October 2014Dołącz do nas!