Terapia pedagogiczna - kurs kwalifikacyjny

Oferta została usunięta.


Program

Program kursu obejmuje 270 godzin.

Umożliwia uzyskanie wiedzy o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój dziecka, nabycie umiejętności prowadzenie badań i działań diagnostycznych, wiedzy o metodach wspomagania rozwoju psychicznego dziecka, przygotowanie do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w nauce, wyposaża w umiejętności pozwalające na świadome i profesjonalne podejmowanie zabiegów profilaktycznych i terapeutycznych w procesie dydaktycznym oraz podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych zajęć o ch...

Rozwiń program
Dołącz do nas!