Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym

Oferta została usunięta.


Program

Część ogólna
1. Podmioty zdolne do zawierania umów
a) osoby fizyczne
b) osoby prawne
c) jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną
d) szczególne uregulowania dotyczące Skarbu Państwa
2. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu
a) osobiste czynności osób fizycznych
b) sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych (znaczenie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących sposobu reprezentacji)
c) pełnomocnictwo
d) prokura
e) prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (falsus prokurator)
3. Rodzaje umów w obrocie cywilnoprawnym
a) umowa j...

Rozwiń programDołącz do nas!