Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:weekendowy
Tematyka:Pedagogika i edukacja » Zarządzanie oświatą

Program

Szkolenie trwa 210 godzin.
Celem szkolenia jest przygotowanie do zarządzania placówką w zreformowanej oświacie, udoskonalenie warsztatu kierowania placówką oświatową. Kurs umożliwia uczestnictwo w konkursie na dyrektora przedszkola i szkół różnego szczebla.
Zakres tematyczny szkolenia obejmuje kierowanie i administrowanie placówką, prawo oświatowe, ogólną teorię organizacji i zarządzania, kierowanie zmianą, psychologię w kierowaniu placówką oświatową, zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki, placówka a środowisko lokalne, szkolny program wychowa...

Rozwiń program

Dyplom:Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN

Terminy

Brak podanych terminów.


Ostatnia aktualizacja: 1 sierpień 2012


Dołącz do nas!