Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Rozliczenia z PFRON

Oferta została usunięta.


Program

WEŹ UDZIAŁ W KURSIE I ZYSKAJ

- INFORMACJE nt. zasad zatrudniania pracowników niepełnosprawnych i uzyskiwania dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Twojej firmy
- WSKAZÓWKI dot. dokumentowania niepełnosprawności, rozliczeniowej praktyki oraz wysokości i warunków otrzymywania dofinansowań
- MOŻLIWOŚCI uzyskania pomocy publicznej dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w firmach
- PRAKTYCZNE WIADOMOŚCI nt. szczególnych uprawnień pracowniczych dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
- UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania p...

Rozwiń program
Dołącz do nas!