Bezpieczeństwo informacji i przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu

Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny
Tematyka:Umiejętności osobiste i interpersonalne
Poziom:zaawansowany

Program

• Filozofia zagrożeń - wyjaśnienie pojęć podstawowych
• Pojęcie i rola otoczenia biznesowego i jego wpływ na poziom bezpieczeństwa firmy
• Organizacyjne i techniczne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
• Zagrożenia zdarzeniami losowymi – System Zarządzania Ciągłością Działania
• Czynnik ludzki w procesie ochrony informacji
• Szpiegostwo vs wywiad gospodarczy
• Kontrwywiad gospodarczy – przeciwdziałanie aktom szpiegostwa przemysłowego
• Elementy wywiadu gospodarczego – legalne pozyskiwania informacji...

Rozwiń program

Uczestnicy:Kadra zarządzająca, CSO, pracownicy każdego szczebla
Warunki przyjęcia:Zgłoszenie mailem na adres mailowy NP2-Konsulting
Dyplom:Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Kontakt przez formularz na stronie firmy NP2-Konulsting

Terminy

RozpoczęcieTrwaPlan zajęćMiejscLokalizacja
dowolny termin 25Szczecin

Tagi: Bezpieczeństwo informacji biznesowych

Ostatnia aktualizacja: 2 luty 2015

Dołącz do nas!