Projekty, konkursy, granty

Projekt PFE  Partnerstwo dla Przedsiębiorczości w Szkołach Średnich

Projekt PFE  Partnerstwo dla Przedsiębiorczości w Szkołach Średnich jest realizowany w ramach programu UE LLP Leonardo da Vinci i obecnie...

Empatia i Sztuka Życia. Kompetencje społeczne poprzez Komunikację Bez Przemocy*

(Empathy and Art of Life. Social Competencies through Non-Violent Communication) to projekt UE, realizowany a ramach programu GRUNDTVIG Learning Partnerships, którego...

Wewnętrzny artysta – eMOCJE w praktyce

Celem naszego projektu jest rozwój i włączenie różnorodnych działań artystycznych w kontekst edukacji formalnej i nieformalnej. Projekt jest skierowany do...

Stronger Children 2 - rozwój kompetencji społecznych dzieci, wsparcie dla nauczycieli i wychowawców

Mówienie o profilaktyce przemocy wówczas, gdy przemoc w szkole jest faktem, jest jak mówienie o zapobieganiu próchnicy u osoby, która...

Projekt BYOB - Zostań swoim własnym szefem - wsparcie grup defaworyzowanych w tworzeniu własnego biznesu

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem projektu BYOB: Be Your Own Boss (Zostań swoim własnym szefem) O projekcie: Dorosłe osoby defaworyzowane...

Nowe szkolenie dla przewodników pomoże turystom z niepełnosprawnością intelektualną

Projekt zatytułowany: T-GuIDE Przewodnicy turystyczni dla osób z niepełnosprawnością intelektualną to projekt, który jest odpowiedzią na potrzeby pojawiające się...

Projekt CaMEO Mobilność zawodowa starszych pracowników w Europie

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem projektu CaMEO Mobilność zawodowa starszych pracowników w Europie: poprawa i zwiększanie szans zatrudnienia...

Projekt LIST: Rozwijanie kompetencji cyfrowych i informatycznych kobiet w starszym wieku

Projekt LIST adresowany jest do kobiet, które z powodu wieku, poziomu wykształcenia czy sytuacji ekonomicznej nie posiadają wystarczających kompetencji i...

Zapraszamy na międzynarodową konferencję "Rodziny wielojęzyczne"

5 listopada br. Społeczna Akademia Nauk zaprasza do Łodzi na MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ pt: "WIELOJĘZYCZNE RODZINY – LINGWISTYCZNY SKARB EUROPY" Konferencja...

Famico - Skuteczne metody doradztwa zawodowego wspierające rodziców w kierowaniu karierą zawodową ich dzieci

"FAMILY CAREER COMPASS - Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children’s Vocational Career" (Skuteczne metody doradztwa zawodowego...

My Way - zapewnienie dobrych perspektyw na rynku pracy młodym osobom z grupy ryzyka

MY WAY to projekt europejski realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji,...

Comenius- Mentoring i jego narzędzia międzykulturowe wspierające integrację imigrantów w szkołach

Unia Europejska podjęła już wiele działań, które miały poprawić edukacyjną sytuację dzieci imigrantów. W szkole średniej nacisk położony jest na...

Konkurs! Wygraj kurs językowy za granicą! Do wyboru: Anglia, Meksyk i Malta!

Jak połączyć przyjemne z pożytecznym i jednocześnie odpoczywać na wakacjach i uczyć się języka obcego? Trzeba się wybrać na kurs...

Empatia i Sztuka Życia. Kompetencje społeczne poprzez Komunikację Bez Przemocy*

(Empathy and Art of Life. Social Competencies through Non-Violent Communication) to projekt UE, realizowany a ramach programu GRUNDTVIG Learning Partnerships,...

Pakiet edukacyjny dla migrujących rodziców

Instytucja edukacyjna Oświatowiec-Łódź sp. z o.o. jest partnerem projektu europejskiego (akcja Grundtvig-Partnership) pt: Pakiet edukacyjny dla migrujących rodziców (Creating of...

R-TRAIN - Edukacja dla kobiet z obszarów wiejskich w Europie

Coraz więcej projektów europejskich jest dedykowanych kobietom z obszarów wiejskich. Instytucja edukacyjna OŚWIATOWIEC z Łodzi jest partnerem projektu: Edukacja dla...

Projekt PFE Partnerstwo dla Przedsiębiorczości w Szkołach Średnich

Projekt PFE Partnerstwo dla Przedsiębiorczości w Szkołach Średnich jest realizowany w ramach programu UE LLP Leonardo da Vinci. Polskim partnerem projektu...

Projekt EHISTO: Przecięcie szlaków historycznych Europy służące edukacji międzykulturowej i medialnej

Projekt EHISTO jest realizowany w ramach edukacyjnego programu Unii Europejskiej Comenius. Zamiarem projektu EHISTO jest zbadanie sposobu, w jaki czasopisma historyczne mogą...

PACT: Szkolenie z tworzenia projektów dla młodych akademików z rejonu Kaukazu

Projekt PACT zamierza zająć się rozwiązaniem kluczowej kwestii w zarządzaniu: uniwersytety w rejonie kaukaskim potrzebują funduszy zewnętrznych, pochodzących z...

Opracowanie programów nauczania i budowanie potencjału w dziedzinie studiów europejskich

(Curriculum Development and Capacity Building in the field of EU studies) Projekt dotyczy opracowania programu studiów oraz rozwoju podstawowych zasobów w...

Projekt QualiTour -„Zarządzanie jakością w zrównoważonej turystyce”

QualiTour jest dwuletnim projektem rozpoczętym 01.10.2013 i trwającym do 30.09.2015 r. Jest on poświęcony podnoszeniu kwalifikacji osób zatrudnionych w przemyśle...

ETOS - zakończenie projektu

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem projektu: ETOS, czyli „Effective Training for Outsiders of Society“ („Efektywne Szkolenie dla...

Projekt ELGI – eLearning for eGovernment

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem projektu ELGI – eLearning for eGovernment (projekt realizowany w ramach programu Uczenie się...

Projekt Comenius CoDec: Kolonializm i dekolonializm a historie narodowe oraz pamięć polityczna z perspektywy europejskiej

Projekt Codec zamierza zająć się kilkoma ważnymi kwestiami naukowymi dotyczącymi historii kultury i pamięci politycznej w Europie: - przewartościowaniem...

T-GuIDE: Nowe szkolenie dla przewodników pomoże turystom z niepełnosprawnością intelektualną

Projekt zatytułowany: T-GuIDE Przewodnicy turystyczni dla osób z niepełnosprawnością intelektualną to projekt, który jest odpowiedzią na potrzeby pojawiające się...

T-PEI - Inteligencja emocjonalna dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

"T-PEI - Inteligencja emocjonalna dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym" to projekt współfinansowany przez Komisję Europejską, w ramach programu...

Szkolenia pilotażowe projektu ICT GoGirls!

Z końcem listopada projekt ICT GoGirls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych wszedł w fazę szkoleń...

Ogólnopolski program edukacyjny Łowimy Talenty 2013/14

Rozpoczęła się rejestracja szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnym do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Łowimy Talenty 2013/14. Program Łowców Talentów Jersz jest...

Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem europejskiego projektu (akcja Comenius): ICT GoGirls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród...

Wielojęzyczne Rodziny: Wspieranie rodzin wielojęzycznych - lingwistyczny skarb Europy

"Wielojęzyczne Rodziny" to projekt realizowany w ramach programu „Uczenie się Przez Całe Życie – KA2 Języki”, którego koordynatorem jest Społeczna...

Od szkoły do kariery - doradztwo zawodowe dla ucznia

Projekt "S2CPT- Od szkoły do kariery: metodologia doradztwa zawodowego ukierunkowanego na ucznia, z wykorzystaniem narzędzia Career Path Test (CPT)" to...


Dołącz do nas!