Liceum eksternistycznie - kurs przygotowujący do egzaminów ekstenistycznych

Rodzaj:szkoła podstawowa lub średnia
Tryb:eksternistyczny, indywidualny / do ustalenia
Tematyka:Nauki humanistyczne
Poziom:szkoła średnia

Program

Kurs e-learningowy przygotowujący do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego. Zawiera około 200 zagadnień z 11 przedmiotów:ęzyk polski,
- język angielski,
- geografia,
- historia,
- wiedza o społeczeństwie,
- podstawy przedsiębiorczości.
- matematyka,
- fizyka,
- chemia,
- biologia,
- informatyka
Egzaminy w formie pisemnej w wybranej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Uczestnicy:osoby z wykształceniem podstawowym (8 letnim), gimnazjalnym lub zawodowym.
Warunki przyjęcia:Ukończone 18 lat i szkołapodstwowa 8 letnia lub gimnazjum
Dyplom:świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego (po zdaniu 11 egzaminów w OKE)

Kurs e-learningowy.

Terminy

RozpoczęcieTrwaPlan zajęćMiejscLokalizacja
dowolny termin12 miesięcy3

Tagi: Liceum eksternistyczne, liceum eksternistycznie, liceum przez internet, liceum dla dorosłych, liceum w rok

Ostatnia aktualizacja: 16 marzec 2016

Dołącz do nas!