Logistyka

Krótkie wyjaśnienie
Logistyka to warunkowanie dostarczania dóbr, wykorzystujące dorobek nauki. Celem podejmowanych, konkretnych działań jest dobro człowieka jako odbiorcy wszelkiej maści dóbr, wykorzystywanych dla zaspokojenia potrzeb fizycznych, psychicznych, jaki
i społecznych człowieka.
Historia
Początków logistyki można doszukiwać się już w roku 1844, kiedy ukazała się praca francuskiego inżyniera, Juliesa Dupuit, pod tytułem "Kilka uwag nt. pomiaru użyteczności prac społecznych". Następnym krokiem w rozwoju tej dyscypliny były prace Archa Shawa
i Freda Clarka, które ukazały się na początku wieku XX. W tych latach marketing i jego rozwój stał się jedną z dominujących idei. Złożyło się na to wiele czynników, m.in.: Wielki Kryzys w 1929 roku. Przy stale wzrastającej konkurencji główny nacisk zaczęto kłaść nie na produkcję, ale na sposób maksymalizacji sprzedaży produktów.
Okres lat 50 – 70 – tych był czasem przebicia się logistyki do szeregu dyscyplin naukowych. Do rozwoju tej dziedziny w tym czasie przyczyniło się kilka ważnych czynników:

- "zmiany demograficzne i ekonomiczne wywołane migracją ludności oraz walką konkurencyjną"
- "pojawienie się sfery logistyki, jako nowego źródła zwiększenia efektywności działalności gospodarczej"
- "pojawienie się tanich technologii informatycznych, co umożliwiło komputeryzację firm, przyspieszyło obieg i wymianę informacji, wyższą jakość obsługi informacyjnej klientów i potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych względem informacji zarządczej"
Zastosowanie
Jest to jedna z dziedzin naukowych, której celem jest zwiększenie efektywności działalności gospodarczej i zaspokojenie potrzeb odbiorcy, do którego kierowane są wszystkie usługi.
Więcej informacji
LogistykaFirm – http://www.logistykafirm.com
Eurologistics - http://www.eurologistics.com


Katarzyna Ulman edu.edu.pl


Dołącz do nas!