Metoda Callana

Krótkie wyjaśnienie
Technika szybkiej nauki języka angielskiego z grupy metod bezpośrednich, której podstawą jest założenie, że student mówi i słucha czterokrotnie więcej w czasie lekcji w porównaniu z innymi formami nauki języka obcego.
Historia
Metoda ta powstała na początku lat 60-tych a jej twórcą jest Robin Callan. Współczesny kształt zajęć i sposobu prowadzenia nauki zawdzięczamy przede wszystkim Organizacji Metody Callana, która przez wiele lat prowadziła prace badawcze nad skutecznością tej techniki w nauczaniu języka angielskiego.

Na przestrzeni lat metoda ta zbierała wiele pozytywnych ocen ze strony autorytetów zajmujących się nauką języka angielskiego, stając się w ostatnim okresie jednym z najczęściej wybieranych sposobów nauki tego języka.

Lekcje prowadzone metodą Callana opierają się na dużej aktywności osoby prowadzącej. Zmusza ona studentów do zwiększenia prędkości mówienia i rozumienia poprzez zadawanie dużej ilości pytań aż do momentu, kiedy będą oni rozumieli i odpowiadali przy największej szybkości. Zwykle jest to osiągane po czterech czy pięciu powtórkach.
Zastosowanie
Metoda Callana pozwala na szybkie nauczenie się podstaw angielskiego, koncentrując się przede wszystkim na języku mówionym. Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku. Prowadzi w szybkim tempie do zdania egzaminu Cambridge First Certificate (FC).
Więcej informacji
Opis metody Callana - http://www.callan.co.uk/
Angielski cztery razy szybciej - http://edu.edu.pl/info/info_show_details.php?i=4230


Marcin Górzyński edu.edu.pl


Dołącz do nas!