Metoda Dualna

Krótkie wyjaśnienie
Metoda nauczania języka angielskiego polegająca na dzieleniu zajęć pomiędzy dwóch lektorów: polskiego i obcojęzycznego, tzw. native speakera (nauczyciela pochodzącego z kraju w którym dany język jest językiem ojczystym, np. z Anglii, Niemiec, czy USA ).
Zastosowanie
Metoda dualna jest wykorzystywana w celu przeprowadzenia bardziej efektywnego nauczania języka obcego. Czasami jest nazywana metodą komunikatywną, ze względu na możliwość rozmowy ucznia z osobą, dla której nauczany język jest językiem ojczystym. Odbywa się to na miejscu, bez potrzeby wyjeżdżania do kraju, w którym język jest używany.

Zajęcia są dzielone pomiędzy dwóch lektorów. Przeważnie gramatykę, ćwiczenia z pisania, czy rozumienia ze słuchu przeprowadza lektor polski. Praca z lektorem obcojęzycznym skupia się na ciągłym mówieniu, nabywaniu biegłości i śmiałości w posługiwaniu się językiem.

Metoda zorientowana jest na praktyczne zdobywanie umiejętności językowych mogących przydać się w różnych sytuacjach życiowych.
Więcej informacji
EDUCO – http://www.educo.pl


Katarzyna Ulman edu.edu.pl


Dołącz do nas!