NLP

Neurolingwistyczne Programowanie

Krótkie wyjaśnienie
Zbiór technik i metod rozwijania własnych umiejętności oraz zdolności wpływania na siebie i otoczenie. Wspiera skuteczną komunikację pozawerbalną i słowną oraz umożliwia kontrolę nad stanami emocjonalnymi. Jest metodą łączącą w sobie elementy lingwistyki i psychologii.
Historia
Początki NLP wiążą się z badaniami, które w połowie lat 70-tych XX wieku, podjęli na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz Richard Bandler i John Grinder. Ich celem stało się znalezienie zestawu czynników, który pozwalałby na wywieranie wpływu na inne jednostki a nawet grupy osób. Na podstawie badań prac trzech słynnych terapeutów (Virginii Satir, Fritza Perlsa, Miltona Ericksona) udało im się wyodrębnić zbiór wzorców komunikacji werbalnej i niewerbalnej, który decydował o zdecydowanie lepszym kontakcie tych osób z pacjentami i zwiększonej efektywności pracy.

Dalszy rozwój NLP to przede wszystkim zasługa grupy osób skupionych uprzednio wokół Bandlera i Grindera: Judith DeLozier, Michaela McMastersa, Leslie Cameron, Roberta Diltsa, którzy zajmowali się zastosowaniem odkrytych technik w różnych dziedzinach życia od biznesu po cele wojskowe.

Obecnie istnieje co najmniej kilkaset ośrodków badań nad NLP.
Zastosowanie
NLP pozwala na lepsze wykorzystanie indywidualnych możliwości osobowych. Sprzyja poprawie własnego wyglądu, postawy fizycznej i emocjonalnej, rozwoju intelektualnemu. W życiu zawodowym sprawdza się na poziomie zarządzania zasobami ludzkimi, czasem, jakością. Pomaga w kontaktach międzyludzkich: relacjach z klientem, pacjentem, uczniem.
Więcej informacji
Polski Instytut NLP www.econlp.com
Baza badań dotyczących NLP www.nlp.de/reaearch/
NLP – Instytut Rozwoju Osobowości www.nlp.info.pl
Strona Wojciecha Wyplera http://wwypler.w.interia.pl/artykuly.html


Marcin Górzyński edu.edu.pl


Proponowane kursy / szkolenia / szkoły

WINDYKACJA TELEFONICZNA - Szkolenie kompetencji zaawansowanych Wrocław

Zoopsycholog Międzyborów


Dołącz do nas!