Poczta elektroniczna

Krótkie wyjaśnienie
Poczta elektroniczna (z ang. e-mail) to jedna z usług internetowych, w prawie zwanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną, która obecnie służy do przesyłania wiadomości (listów elektronicznych) przy pomocy protokołu SMTP. Zgodnie z prawem usługa ta nie jest usługą telekomunikacyjną.
Historia
E-mail został wymyślony w roku 1965 przez Louisa Puzina, Glenda Schroedera i Pata Crismana. Z początku usługa ta służyła tylko i wyłącznie do przesyłania wiadomości tekstowych od jednego użytkownika danego komputera do innego użytkownika posługujacego się tą samą maszyną. Usługę, dzięki której można było przesyłać wiadomości pomiędzy dwoma komputerami, stworzył w 1971 roku Ray Tomlinson. Wybrał on także znak @, który obecnie służy do rozdzielenia nazwy użytkownika od nazwy domeny internetowej. Z początku jednak popularna "małpa" spełniała trochę inną rolę: rozdzielała nazwę użytkownika od nazwy maszyny (komputera).

Wraz z rozwojem usług internetowych i technologii zmieniały się także sposby (protokoły) wysyłania wiadomości. Na początku do tego celu służył protokół CPYNET, później FTP, UUCP, gdy w latach 80 Jonathan B. Postel wprowadził (napisał) protokół SMTP. Istnieje również inne rozszerzenie – MIME, które pozwala na dołączenie do e-maila różnych plików (obrazy, pliki dźwiekowe, itp.) w postaci tzw. załączników (z ang. attachement).

Do odbioru poczty elektronicznej (z komputerów które nie są podłączone do sieci przez cały czas) z różnych światowych serwerów dostarczających w/w usługę (jak yahoo.com czy onet.pl) służą protokoły POP3 i IMAP.
Zastosowanie
Poczta elektroniczna to usługa zapewniająca szybki kontakt i sposób przesyłania listów z (i do) każdego miejsca na Ziemi. Posiada ona wiele zalet i jako usługa internetowa należy do usług, które są wciąż rozwijane, aby spełnić wymagania użytkowników. Operatorzy serwerów oferują większą wielkość skrzynki, szybszą dostęp czy lepszy filtr antyspamowy. Oprócz wielu zalet usługa ta posiada jedną wadę (zdaniem niektórych) – powoli zastępuje tradycyjny list.


Katarzyna Ulman edu.edu.plDołącz do nas!