Tai Chi

Krótkie wyjaśnienie
System ćwiczeń oparty na harmonijnych, powolnych ruchach wpływających pozytywnie na poprawę i utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego.
Historia
Tai Chi powstało w XI wieku w Chinach. Za prekursora i twórcę zestawu ruchów określanych często także jako Tai Chi Chan uznawany jest taoistyczny mędrzec Zhang Sanfeng. System ten jest zatem głęboko zakorzeniony w tradycji taoistycznej słynącej z kultywowania sztuk zdrowia i długowieczności.

Rozwój i rozpowszechnienie Tai Chi związane jest z osobą Mistrza Moy Li-shina, który całe swoje życie podporządkował misji przekazywania wiedzy o tym systemie ćwiczeń i związanej z nim filozofii. W tym celu udał się w latach 70-tych do Kanady, gdzie zajął się przekazywaniem swej wiedzy innym.

Współcześnie obserwuje się szybki wzrost ćwiczących osób, będący efektem pracy Mistrza Moy i jego uczniów.
Zastosowanie
Tai Chi to doskonały sposób poprawy zdrowia, relaksacji ciała i umysłu. Uznawane jest za rodzaj ruchowej medytacji i pozwala zmniejszyć stres. Ćwiczenia wpływają korzystnie na układ kostny, mięśniowy i krążenia.
Więcej informacji
Międzynarodowa Centrala Stowarzyszenia Tai Chi http://www.taoist.org
Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce http://www.taichi.pl


Marcin Górzyński edu.edu.plDołącz do nas!