Comenius- Mentoring i jego narzędzia międzykulturowe wspierające integrację imigrantów w szkołach

Comenius- Mentoring i jego narzędzia międzykulturowe wspierające integrację imigrantów w szkołach

Unia Europejska podjęła już wiele działań, które miały poprawić edukacyjną sytuację dzieci imigrantów. W szkole średniej nacisk położony jest na dywersyfikację oferowanych metod nauczania i dodatkową opieką uczniów. Niektóre szkoły europejskie zapewniły warunki, aby zapewnić ciągłość wsparcia edukacyjnego i zawodowego dla uczniów imigrantów. Jednak mimo tych działań, wskaźnik przerywania edukacji jest nadal wysoki wśród młodzieży ze środowisk imigracyjnych, a w porównaniu do swoich rówieśników nieproporcjonalnie duża liczba uczniów kończy edukację na poziomie gimnazjum. Rozczarowujące wyniki dotychczasowego poradnictwa częściowo są powodem opracowywania bardziej innowacyjnych jego form.

Celem projektu jest promowanie strategii i metod międzykulturowego mentoringu opartego na zasadach edukacji rówieśniczej adresowanych do uczniów ze środowisk migracyjnych, narażonych na ryzyko przerwania nauki, które mają zwiększyć ich motywację do nauki i rozwój osobisty.

Profil międzykulturowego mentora zostanie dostosowany do wymogów europejskich w oparciu o współpracę co najmniej 100 osób pracujących w szkołach ( dyrektorów i nauczycieli z 5 różnych krajów europejskich). Co najmniej 50 uczniów zostanie też przeszkolonych do bycia międzykulturowym mentorem, co pozwoli na przetestowanie narzędzi projektowych w praktyce.

Głównymi rezultatami projektu będą:


  • Przewodnik dydaktyczny: pomyślany jako materiały do samo-kształcenia, które będą zawierały programy szkoleniowe służące bezpośredniemu wdrożeniu model interwencji do szkół średnich;

  • Podręcznik adresowany do instytucji zewnętrznych (fundacji, firm szkoleniowych itp.), które chciałby wprowadzać szkolenie z międzykulturowego mentoringu do swojej oferty.

  • Strona internetowa projektu: będzie zawierać nie tylko główne produkty stworzone w projekcie (podręczniki, platforma e-learningowa, sprawozdania itp.), ale również aktualne informacje na temat młodych imigrantów


Projekt jest zrealizowany w ramach programu unijnego Uczenie się Przez Całe Życie i jego komponentu Comenius. Partnerstwo tworzy 6 instytucji z 5 krajów (Włochy, Polska, Cypr, Wielka Brytania i Hiszpania). Koordynatorem jest włoska fundacja Oxfam Italia z Arezzo.

http://www.interculturalmentoring.eu/en/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Źródło: Fundacja Euro-EdukacjaDołącz do nas!