ETOS - zakończenie projektu

ETOS - zakończenie projektu

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem projektu: ETOS, czyli „Effective Training for Outsiders of Society“ („Efektywne Szkolenie dla Osób Marginalizowanych Społecznie“). Jest on realizowany w ramach programu Grundtvig, współfinansowanego przez Unię Europejską i dotyczący kształcenia ustawicznego dorosłych.

Erika Grasso pracująca dla włoskiej organizacji Formater Vercelli, która jest koordynatorem projektu, wyjaśnia dlaczego jej instytucja, organizująca szkolenia zawodowe, zdecydowała się wystąpić o dofinansowanie z funduszy unijnych: „Wielu marginalizowanych społecznie dorosłych nigdy nie uzyskało żadnego dyplomu potwierdzającego ich kompetencje, ponieważ nie ukończyli oni żadnej szkoły. Dorośli, którzy wcześniej porzucili szkołę, ludzie mający problemy z przyswajaniem wiedzy, imigranci, odkrywają że brakuje im tych potwierdzonych umiejętności i że nie są w stanie uczestniczyć w zwykłych szkoleniach dla dorosłych, co jeszcze bardziej zmniejsza ich i tak już nikłe szanse na znalezienie pracy i sprawia, że są jeszcze bardziej marginalizowani społecznie“. Biorąc pod uwagę tę ogólną sytuację, „projekt ETOS stworzył atrakcyjny, praktyczny model szkoleniowy nie wymagający obecności na zajęciach, lecz umożliwiający przekazanie wiedzy potrzebnej do podjęcia pracy oraz potwierdzenie podstawowych umiejętności wśród grupy docelowej“. ETOS wypracował model szkoleniowy, który zrealizowano w miejscu pracy, a nie na sali lekcyjnej. Przedsiębiorcy z MŚP, wspierani przez doświadczonych instruktorów, przeprowadzili szkolenia w swoich firmach. W ramach projektu opracowano również nowy system nadawania certyfikatów umiejętności, oparty na innowacyjnym modelu oceny zgodnym z wymogami systemu ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym).

Partnerstwo tego 2 letniego projektu składa się z 10 organizacji: trzech z Włoch, dwóch z Grecji, dwóch z Wielkiej Brytanii i po jednej z Bułgarii, Litwy i Polski.

ETOS stawiał sobie kilka zadań, które konsorcjum zrealizowało, wykorzystując do tego swoje doświadczenia w szkoleniu dorosłych. Projekt poddał analizie i ocenie potrzeby szkoleniowe 90 osób z sześciu krajów Unii Europejskiej, aby zebrać dobre praktyki związane ze szkoleniem osób marginalizowanych społecznie i zidentyfikować braki kompetencyjne osób przeprowadzających szkolenia tej grupy docelowej. Efektem tych działań było stworzenie nowego modelu szkoleniowego i systemu certyfikacji, który przetestowano podczas szkoleń pilotażowych.
Model, który jest innowacyjnym produktem projektu, zawarto w „PODRĘCZNIKU DLA PRACODAWCÓW, JAK KORZYSTAĆ Z METODOLOGII SZKOLENIA I SYSTEMU CERTYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI” , który pomoże pracodawcom korzystać z efektów projektu ETOS.

Strona internetowa projektu: http://www.etosproject.eu/
Dalszych informacji o projekcie udziela polski koordynator projektu:
Joanna Szczecińska jszczecinska@swspiz.pl
Tel: 42/664 22 78
Dział Pozyskiwania Funduszy Społecznej Akademii Nauk w ŁodziPublikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!