Famico - Skuteczne metody doradztwa zawodowego wspierające rodziców w kierowaniu karierą zawodową ich dzieci

Famico - Skuteczne metody doradztwa zawodowego wspierające rodziców w kierowaniu karierą zawodową ich dzieci

"FAMILY CAREER COMPASS - Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children’s Vocational Career" (Skuteczne metody doradztwa zawodowego wspierające rodziców w kierowaniu karierą zawodową ich dzieci)

Unia Europejska musi nieustannie stawiać czoła zmianom na rynku pracy. Takie problemy jak gwałtownie zmieniające się środowisko gospodarcze, recesja, przełomowe odkrycia technologiczne nie pozostają bez wpływu na rolę rodziny w wychowywaniu dzieci. Według Young & Friesen rodzice pomagają dzieciom w rozwijaniu takich wartości jak praca, samoświadomość, pewność siebie oraz umiejętności interpersonalne, pomagają zrozumieć pojęcie odpowiedzialności osobistej, wyćwiczyć umiejętność podejmowania decyzji i w ten sposób określić, jakie mają możliwości zdobycia odpowiedniego doświadczenia w pracy. Ponadto rodzice jako pierwsi zachęcają dzieci do osiągania celów zawodowych oraz kształtują ich nastawienie do kariery i doświadczenia z nauką (Turner&Lapan).

W tym świetle niezaprzeczalnym faktem jest, że rodzice odgrywają kluczową rolę w planowaniu kariery zawodowej swoich dzieci. Pomimo tego, że w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie już od 10 lat prowadzi się badania związane z tą kwestią, w Europie jest to nadal nowe zagadnienie, a wsparcie dla doradców w udzielaniu pomocy w kształtowaniu kariery dzieci jest bardzo ograniczone.

W tym kontekście celem projektu jest rozwijanie kompetencji zawodowych doradców poprzez poszerzanie ich umiejętności w dziedzinie doradztwa rodzicom, aby mogli oni wspierać swoje dzieci w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej.

Dzięki temu doradcy zawodowi będą mogli wspomagać rozwój osobowy uczniów nie tylko indywidualnie, ale również przy wsparciu rodziny i na różnych etapach rozwoju. Rodzice, którzy stanowią jeden z głównych czynników wpływających na decyzje zawodowe ucznia będą wiedzieli, w jaki sposób wspomagać zarządzanie karierą i będą mieli większą świadomość różnic wiekowych.

Konsorcjum projektu tworzy silne partnerstwo (1 dostawca usług edukacyjnych, 2 uniwersytety, 1 instytut badawczy, 1 organizacja pozarządowa i 1 szkoła), obejmujące zarówno północ i południe, jak i wschód i zachód społeczno-kulturowej mapy Europy. Objęcie tak dużej powierzchni UE umożliwia uwzględnienie różnic kulturowych, co daje większe szanse na porównanie umiejętności i wiedzy potrzebnych doradcom zawodowym.

Głównym rezultatem projektu będzie zapewnienie doradcom zawodowym narzędzi, metod i odpowiedniego nastawienia do pracy z rodzinami i dziećmi w różnym wieku.

Cele i zadania

Biorąc pod uwagę fakt, iż partnerom projektu potrzeba skuteczniejszych metod udzielenia wsparcia rodzicom w kierowaniu karierą ich dzieci, głównymi celami projektu są:
 • zachęcanie do współpracy doradców zawodowych w szkołach z rodzicami uczniów w różnym wieku,
 • zwiększanie świadomości rodziców, jak ważnym są ogniwem w łańcuchu prowadzącym do wyboru przez ich dzieci ścieżki zawodowej,
 • wzmocnienie roli wzajemnych konsultacji w edukacji rodziców,
 • poszerzenie wiedzy rodziców, jak pomóc własnemu dziecku w wyborze drogi zawodowej,
 • zmniejszenie stresu młodych ludzi, związanego z podejmowaniem trudnych decyzji dotyczących wyboru zawodu, poprzez uczestnictwo doradców i rodziców w tym procesie,
 • poprawa komunikacji między rodzicami i ich dziećmi w wyniku wspólnego uczestnictwa w podejmowaniu najważniejszych decyzji w życiu,
 • zwiększenie efektywności wyborów zawodowych dokonywanych przez uczniów w wyniku działania zgodnego z ich zainteresowaniami i umiejętnościami oraz analizy zapotrzebowania na rynku pracy w przyszłości.
Aby osiągnąć wspomniane cele, projekt przyjął następujące założenia:
 • Dostosowanie istniejącego programu szkoleniowego „Jak współpracować z rodzicami w kształtowaniu kariery zawodowej ich dzieci” dla szkolnych doradców zawodowych oraz poradnika dla rodziców „Moje dziecko wybiera zawód" do trzech grup wiekowych, a także specyfiki kraju partnerskiego i jego aspektów kulturowych.
 • Przetłumaczenie produktów na języki nowych krajów i skierowanie ich do grupy docelowej.
 • Zapewnienie nieograniczonego dostępu (online) do materiałów pomocniczych dla doradców i rodziców.
 • Oferowanie wzajemnej edukacji dla doradców zawodowych (za pomocą sesji nauczania problemowego - Problem Based Learning).
Biorąc pod uwagę priorytety LDV2012 UE, projekt odnosi się bezpośrednio do „początkowego i stałego wsparcia nauczycieli i trenerów edukacji i szkoleń zawodowych oraz kierujących instytucjami zajmującymi się nauczaniem i szkoleniami zawodowymi (LEO-TraInno-8)” poprzez rozwijanie ich umiejętności i kompetencji doradczych w pracy z rodzicami dzieci w 3 grupach wiekowych – szkoła podstawowa, szkoła średnia, po zakończeniu szkoły średniej i wyżej.

Produkty projektu

 • Trzy PROGRAMY SZKOLENIOWE wykorzystujące zintegrowaną metodę kształcenia, zawierające sesje online z nauczania problemowego (Problem Based Learning) „Jak współpracować z rodzicami w kształtowaniu kariery zawodowej ich dzieci w określonym wieku” dla szkolnych doradców zawodowych (każdy dostosowany do jednej grupy wiekowej dzieci).
 • Podręcznik doradcy „Jak współpracować z rodzicami w kształtowaniu kariery zawodowej ich dzieci w określonym wieku”.
 • Poradnik rodzica „Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej” podzielony na 3 części, dostosowane do grup wiekowych dzieci.
 • e-Platforma dla doradców i rodziców, będąca źródłem materiałów pomocniczych oraz przestrzenią służącą wymianie wiedzy i wzajemnej edukacji dla obu grup docelowych.
Szkolenie i podręcznik dla doradców mają wspomagać zdobywanie nowych, praktycznych umiejętności. Wiedza teoretyczna będzie ograniczona do minimum. Umiejętności praktyczne będą rozwijane podczas interaktywnych warsztatów, obejmujących sesje nauczania problemowego (odgrywanie ról, ćwiczenia psychologiczne, scenki itp.). Materiały pomocnicze będą dostępne online.
 1. Szkolenie będzie poruszało następujące zagadnienia:
  • Jak nawiązać kontakt z rodzicami i ułatwić wzajemną komunikację w trakcie podejmowania decyzji dotyczących kariery zawodowej przez ich dzieci.
  • Jak wykorzystać uwarunkowania środowiska rodzinnego w planowaniu kariery dziecka.
  • Jak poznać dziecko.
  • Jak pomóc rodzicom w procesie podejmowania decyzji zawodowych przez ich dziecko na różnych etapach jego edukacji.
  • Gdzie szukać ważnych informacji.
 2. Poradnik dla rodziców pogłębi ich wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania karierą dzieci oraz uświadomi im różnice wiekowe, wpływające na doradztwo rodziców. Będzie zawierać ocenę zainteresowań i umiejętności dziecka, pomoc w podejmowaniu decyzji, informacje o rynku pracy oraz porady dotyczące komunikowania się z dzieckiem, z podziałem na trzy grupy wiekowe (szkoła podstawowa, szkoła średnia, po zakończeniu szkoły średniej i wyżej).
 3. e-Platforma, której głównym zadaniem będzie zapewnienie dostępu do materiałów wspierających współpracę doradców z rodzicami oraz możliwości wymiany wiedzy (Peer Learning), opartej na analizie prawdziwych problemów (sesje nauczania problemowego) przez doradców w kraju i za granicą.
Produkty będą dostępne w językach: EN, PL, DE, SI, TR, GR.

Partnerzy projektu:
Społeczna Akademia Nauk - Polska
Bahçeşehir Üniversitesi - Turcja
abif – Analyse, Beratung, interdisziplinäre Forschung- Austria
Kadis, kadrovsko izobraževalni inženiring, d.o.o. - Słowenia
Life Long Learning Research Institute - Grecja
Ekpaideutiria Douka - Grecja

Czas realizacji projektu: 2013-2015

Kontakt:
Marta Kędzia - kierownik projektu (dpf-szkolenia@spoleczna.pl)
więcej informacji wkrótce na stronie http://www.famico.eu/


Źródło: Fundacja Euro-EdukacjaDołącz do nas!