My Way - zapewnienie dobrych perspektyw na rynku pracy młodym osobom z grupy ryzyka

My Way - zapewnienie dobrych perspektyw na rynku pracy młodym osobom z grupy ryzyka

MY WAY to projekt europejski realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji, a jego celem jest zapewnienie dobrych perspektyw na rynku pracy młodym osobom z grupy ryzyka, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Na czym polega wyzwanie?

Dla wielu młodych ludzi, zwłaszcza tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, przejście od kształcenia gimnazjalnego do wejścia na rynek pracy jest ważnym etapem rozwoju. Wysokie ryzyko porzucenia edukacji szkolnej lub zawodowej bez znalezienia pracy ma poważne konsekwencje dla życia młodego człowieka. Niski poziom wykształcenia ma również wiele konsekwencji ekonomicznych i społecznych.

W jaki sposób przyczyniamy się do znalezienia rozwiązania?


Celem projektu MY WAY jest zapewnienie dobrych perspektyw na rynku pracy młodym osobom z grupy ryzyka, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Partnerzy projektu to 6 organizacji z Austrii, Niemiec, Włoch, Malty, Polski i Hiszpanii.

W Austrii centrum Bundessozialamt wprowadziło model doradztwa o nazwie „Youth Coaching”, zapewniający pomoc młodym ludziom. Model jest oparty na połączeniu doradztwa, networkingu, zarządzania indywidualnym przypadkiem i planowania kariery. Jednym z największych wyzwań stojących przed krajami europejskimi jest skuteczne dotarcie do młodych ludzi i ich zmotywowanie do podjęcia nauki lub zaangażowania się w programy szkoleniowe.

MY WAY łączy Youth Coaching z Edukacją Rówieśniczą. Uważamy, że są to najskuteczniejsze narzędzia umożliwiające dotarcie do młodych ludzi i ich zmotywowanie. Model będzie wzbogacony o zbiór dobrych praktyk europejskich w tej dziedzinie i zaadoptowany do potrzeb krajów partnerskich. MY WAY może przyczynić się do zmniejszenia liczby młodych ludzi rezygnujących z edukacji.

Kto się czym zajmuje?

Specjaliści z 6 europejskich organizacji z 6 krajów wspólnie zorganizują i poprowadzą warsztaty w grupach rówieśniczych oraz stworzą Podręcznik MY WAY, który będzie zawierał wskazówki i rekomendacje dla dostawców usług, trenerów oraz osób zainteresowanych i zaangażowanych w zatrudnienie młodych. Podręcznik MY WAY będzie kompendium, w którym znajdą się informacje jak skutecznie docierać do młodzieży w trudnej sytuacji z różnymi programami interwencyjnymi wspomagającymi ich zatrudnienie, ale również zbiorem porad jak wprowadzić ten model w życie w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Jak to działa?

Młodzi ludzie ze wszystkich krajów partnerskich przejdą szkolenie, aby zostać liderami Po uczestnictwie w międzynarodowych warsztatach dla liderów, będą sami organizowali warsztaty edukacji rówieśniczej w swoich krajach, aby dotrzeć do zagrożonej młodzieży.

Podręcznik zawierać będzie przede wszystkim informacje o istniejących programach wsparcia i interwencji dotyczących zagrożonej młodzieży, które cechują się innowacyjnością i sprawdzają się w praktyce. Udoskonalona wersja Youth Coaching będzie mogła być zaadaptowana do potrzeb innych krajów europejskich i prowadzona w życie.

Co udostępnimy?

Głównymi produktami projektu będzie strona internetowa i Podręcznik MY WAY, w których znajdą się następujące informacje:
  • przedstawienie aktualnego stanu usług i programów interwencyjnych dla zagrożonej młodzieży w Austrii, Niemczech, Włoszech, Malcie, Polsce i Hiszpanii oraz innych krajach europejskich.

  • przykłady dobrych praktyk dotyczących programów interwencyjnych służących włączeniu młodych ludzi z zagrożonych środowisk do programów edukacyjnych i szkoleń zawodowych.

  • omówienie koncepcji Youth Coaching i rekomendacje dotyczące jej udoskonalenia.

  • programy szkoleń dla liderów i uczestników warsztatów edukacji rówieśniczej

  • wskazówki jak dokonać udanego transferu metody Youth Coaching do innych krajów europejskich.

Polskim koordynatorem projektu jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi www.spoleczna.pl

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.mywayproject.eu

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.


Źródło: Fundacja Euro-EdukacjaDołącz do nas!