Nowe szkolenie dla przewodników pomoże turystom z niepełnosprawnością intelektualną

Nowe szkolenie dla przewodników pomoże turystom z niepełnosprawnością intelektualną

Projekt zatytułowany: T-GuIDE Przewodnicy turystyczni dla osób z niepełnosprawnością intelektualną to projekt, który jest odpowiedzią na potrzeby pojawiające się we współczesnej Europie:
po pierwsze na potrzebę poszerzenia rynku pracy o nowe możliwości zatrudnienia m.in. w sektorze turystycznym i po drugie na potrzebę zwiększenia zasięgu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w uczeniu się oraz ich rodziny nie zawsze mogą czerpać pełną przyjemność z turystyki i zwiedzania.

W ramach prac nad projektem opracowano rodzaj przewodnika dla osób, pracujących w sektorze turystycznym, które chciałyby ubiegać się o certyfikację zgodną z European Quality Assurance Reference Framework. W podręczniku opisano kompetencje, jakie powinni posiadać przewodnicy turystyczni lub jakich u przewodników powinny szukać organizacje turystyczne, aby pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Przewodnicy turystyczni lub organizacje zatrudniające takie osoby, będą mogły z pomocą tego przewodnika ocenić kompetencje, które już posiadają, kompetencje, jakich im brakuje, jak je zdobyć, jakie szkolenia należy odbyć i o jakie certyfikaty się ubiegać. Projekt opracował również Courseware czyli plan/model szkolenia, jak szkolić przewodników, którzy chcieliby pracować z osobami niepełnosprawnymi.

W opracowanie programów kształcenia i narzędzi dla profesjonalistów zostały zaangażowane organizacje osób niepełnosprawnych oraz ich rodziny, dzięki czemu szkolenie lepiej spełnia oczekiwania turystów z niepełnosprawnością intelektualną i problemami z uczeniem się.       

Projekt T-GuIDE realizuje grupa dziewięciu instytucji, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Uczenie się Przez Całe Życie „Leonardo Da Vinci”. Konsorcjum T-GuIDE tworzy dziewięć organizacji, w tym małe firmy, uczelnie, organizacje pozarządowe, firmy organizujące szkolenia zawodowe i edukacyjne, fundacje i sieci europejskie z Austrii, Belgii, Łotwy, Francji, Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Kontraktorem projektu jest polska uczelnia: Społeczna Akademia Nauk z Łodzi.
Informacji o projekcie udziela p. Joanna Szczecińska jszczecinska@spoleczna.pl
Czas trwania projektu: listopad 2012- marzec 2015


Strona internetowa projektu: http://www.t-guide.eu/?i=t-guide.en


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!