Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic

Nowe technologie jako narzędzie promowania
przedsiębiorczości wśród uczennic

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem europejskiego projektu (akcja Comenius): ICT GoGirls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych.

Projekt ICT GoGirls! ma na celu wspieranie przedsiębiorczości uczennic szkół ponadpodstawowych przy użyciu nowych technologii. Naszym zamiarem jest pokazanie atrakcyjności i potencjału technologii informatycznej jako narzędzia innowacji i rozwoju oraz zmniejszenie różnic płci widocznych w miejscach pracy związanych z sektorem ICT.

Przedsiębiorczość jest kluczową umiejętnością w dzisiejszym świecie, jednak raporty z badań pokazują, że dziewczęta mają zwykle mniej motywacji, by stać się przyszłym przedsiębiorcą. A przecież teleinformatyka to prężny i szybko rozwijający się sektor gospodarki - dziewczęta mogą podjąć studia o tej tematyce i związać z nim swoją karierę zawodową.

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego metodologicznie modelu kształcenia umiejętności przedsiębiorczych wśród dziewcząt, przy wykorzystaniu nowych technologii. Model ten powinien być łatwo adoptowalny do wszystkich szkół europejskich. Model będzie oferował: konkretne działania edukacyjne do przeprowadzenia w szkołach, sposoby poprawy jakości zasobów edukacyjnych, konsultacje i doradztwo dla nauczycieli.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://ictgogirls.eu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!