Ogólnopolski program edukacyjny Łowimy Talenty 2013/14

Ogólnopolski program edukacyjny Łowimy Talenty 2013/14

Rozpoczęła się rejestracja szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnym do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Łowimy Talenty 2013/14. Program Łowców Talentów Jersz jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.

Program Łowimy Talenty jest dedykowany nauczycielom matematyki, historii, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i przedmiotów twórczych jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, rozbudzania zainteresowań oraz podejmowania intelektualnych i twórczych wyzwań. Udział w programie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punktów w staraniach o przyznanie stypendiów i uzyskanie wyższych ocen dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. W zeszłorocznej edycji programu wyłowiono blisko 900 laureatów, których nagrodzono pulą nagród o łącznej wartości 424 000 zł. Wówczas wzięło udział w programie 117 tys. uczestników, mniej więcej tyle, co mieszkańców Tarnowa.

W ramach programu Łowimy Talenty uczniowie będą mogli zmierzyć swoje intelektualne siły w 9-ciu ogólnopolskich konkursach przedmiotowych z zakresu matematyki, historii, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, w tym w znanym od 1994 roku Alfiku Matematycznym oraz konkursach: Deutschfreund, English High Flier, Alfik Humanistyczny, MAT, English Ace, Sprachdoktor i Omnibus. Dziesiątym konkursem jest Filman, który ma na celu propagowanie uczniowskiej twórczości filmowej oraz świadomości potrzeby odkrywania i rozwijania własnych talentów. Dla laureatów przewidziano nagrody w postaci wyjazdu na Wakacyjny Obóz Talentów, tablety, bony upominkowe do księgarni Gandalf.com.pl i pendrive’ów. W programie nie ma przegranych. Dla każdego uczestnika przewidziano motywacyjno - edukacyjny upominek.

Rejestracji uczestników do konkursów programu Łowimy Talenty dokonuje nauczyciel poprzez wysyłanie zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie www.jersz.pl, w terminie wskazanym w harmonogramie konkursów programu. Do konkursu Filman uczniowie mogą zgłosić się samodzielnie, za zgodą rodziców. Udział w konkursach programu Łowimy Talenty jest płatny. Wpisowe to 9 zł od osoby za udział w jednym konkursie. Opłata nie dotyczy konkursu Filman. Program może być realizowany w szkole również dzięki wsparciu Szkolnej Rady Rodziców.

Harmonogram konkursów programu Łowimy Talenty 2013/14

Deutschfreund - konkurs języka niemieckiego - zgłoszenia przyjmowane są do 30.10. 2013 r.
Alfik Matematyczny - konkurs matematyczny - zgłoszenia przyjmowane są do 6.11.2013 r.
English High Flier - konkurs języka angielskiego - zgłoszenia przyjmowane są do 20.11.2013 r.
Alfik Humanistyczny - konkurs humanistyczny - zgłoszenia przyjmowane są do 27.11.2013 r.
MAT - konkurs matematyczny - zgłoszenia przyjmowane są do 18.12.2013 r.
Alfik Historyczny – konkurs historyczny - zgłoszenia przyjmowane są do 12.02.2014 r.
English Ace - konkurs języka angielskiego - zgłoszenia przyjmowane są do 19.02.2014 r.
Sprachdoktor - konkurs języka niemieckiego - zgłoszenia przyjmowane są do 26.02.2014 r.
Omnibus - konkurs humanistyczny - zgłoszenia przyjmowane są do 5.03.2014 r.
Filman – konkurs filmowy - zgłoszenia przyjmowane są do 26.03.2014 r.

Szczegóły, wydarzenia i działania programu Łowimy Talenty 2013/14 można śledzić na stronie www.jersz.pl.Dołącz do nas!