Opracowanie programów nauczania i budowanie potencjału w dziedzinie studiów europejskich

Opracowanie programów nauczania i budowanie potencjału w dziedzinie studiów europejskich

(Curriculum Development and Capacity Building in the field of EU studies)

Projekt dotyczy opracowania programu studiów oraz rozwoju podstawowych zasobów w zakresie europeistyki (CURDEUS), ma na celu poszerzenie wiedzy na temat studiów europejskich i promocję europejskich standardów jakości w edukacji, jak również ma ułatwić współpracę między uniwersytetami z UE i Azerbejdżanu.

Cele szczegółowe projektu obejmują:


  • aktualizację istniejących programów studiów europejskich i stworzenie nowego programu zgodnego ze standardami europejskimi;

  • udoskonalenie umiejętności zawodowych kadry uniwersyteckiej w dziedzinie studiów europejskich;

  • utworzenie stałego Centrum Studiów Europejskich w Azerbejdżanie (na Uniwersytecie Khazar), który będzie działał jako centrum zasobów i think tank w tej dziedzinie;

  • opracowanie podwójnych i/lub wspólnych programów studiów europejskich z zainteresowanymi instytucjami.

Zważywszy na powyższe cele, główne rezultaty projektu będą następujące:

  1. nowy i/lub ujednolicony program studiów europejskich zgodnie ze standardami europejskimi;

  2. zwiększone zasoby (przeszkolona zawodowa kadra akademicka, dostępność wysokiej jakości materiałów dydaktycznych i innych zasobów) w dziedzinie studiów europejskich w Azerbejdżanie;

  3. Centrum Studiów Europejskich w Azerbejdżanie, które zapewni trwałość projektu;

  4. opracowanie wspólnych programów studiów europejskich przez uczelnie w Azerbejdżanie, które już oferują kursy na temat UE (Uniwersytet Khazar i Bakijski Uniwersytet Państwowy) we współpracy z bardziej doświadczonymi europejskimi uczelniami (Uniwersytet w Lejdzie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Uniwersytet Luzofoński i Uniwersytet w Genui). Program ten ma ułatwić dalszą współpracę pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi uczelniami i przyczyni się do trwałości i upowszechniania rezultatów projektu.

W trakcie trwania projektu odbywają się cyklicznie wizyty studyjne, podczas których uczestnicy aktywnie poznają sposób tworzenia i zarządzania kierunkami europejskimi w uczelniach goszczących.

Koordynator projektu: Khazar University - Azerbejdżan

Polska uczelnia zaangażowana w realizację projektu Społeczna Akademia Nauk w Łodzi www.dpf.spoleczna.pl

Partnerzy konsorcjum:
Holandia - Leiden University
Portugalia - The Lusophone University of Humanities and Technology
Włochy – University of Genoa
Kraje partnerskie:
Azerbejdżan – The Ministry of Education of Azerbaijan Republic
Azerbejdżan – Ganja State University
Azerbejdżan – Nakhchivan State University
Azerbejdżan – Baku State University
Azerbejdżan - Baku Slavic University
Azerbejdżan- Azerbaijan University

Nr projektu: 530385
Rok selekcji: 2012

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!