PACT: Szkolenie z tworzenia projektów dla młodych akademików z rejonu Kaukazu

PACT: Szkolenie z tworzenia projektów dla młodych akademików z rejonu Kaukazu

Projekt PACT zamierza zająć się rozwiązaniem kluczowej kwestii w zarządzaniu: uniwersytety w rejonie kaukaskim potrzebują funduszy zewnętrznych, pochodzących z międzynarodowych programów współpracy, aby zdobyć środki na prowadzenie badań i działań edukacyjnych. Niestety odczuwają brak wykwalifikowanej kadry menadżerskiej i uniwersyteckiej, która zajęłaby się pisaniem, realizacją i zarządzaniem projektami.

Projekt PACT pomoże w zbudowaniu zaplecza w kaukaskich uniwersytetach, dzięki któremu ich pracownicy będą potrafili realizować strategiczne projekty międzynarodowe. W tym celu zostanie opracowany program szkoleniowy, skierowany do młodych naukowców i wykładowców, którzy znajdują się na początku swojej kariery uniwersyteckiej. Służyć temu będzie platforma internetowa, na której znajdą się najlepsze praktyki i narzędzia wspierające pracę projektową w dziedzinie badań i edukacji, w międzynarodowym środowisku. Opracowane narzędzia będą testowane i szeroko rozpowszechniane w rejonie, aby zapewnić pełen dostęp do zebranej w trakcie prac nad projektem wiedzy i know-how z krajów UE.

Projekt PACT zamierza:

  • włączyć się aktywnie w budowanie potencjału uniwersytetów z rejonu Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan i Gruzja) w dziedzinie umiejętność zarządzania projektami

  • Przyczynić się do rozwoju i umocnienia kontaktów między UE a uniwersytetami z rejonu kaukaskiego.

Więcej o projekcie

Poziom badań i wskaźniki rozwoju publicznych i prywatnych uczelni regionu kaukaskiego (Armenia, Azerbejdżan i Gruzja) pozostają w ostatnich latach na tym samym poziomie. Środki przekazywane za badania i rozwój kształtują się na poziomie od 0.2% do 1% produktu krajowego brutto. Na przykład w Armenii działania badawcze uniwersytetów nie są finansowane ze środków publicznych. W związku z tym fundusze na badania i rozwój muszą być pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych. Potencjał badawczy uniwersytetów w Armenii bardzo się obniżył odkąd głównym obszarem ich działalności stało się nauczanie. Niemal 90% uniwersytetów w Gruzji oferuje programy magisterskie i doktoranckie, jednak integracja edukacji i badań to temat szeroko dyskutowany w Gruzji. 64% gruzińskich studentów studiuje na 5 głównych uniwersytetach Tbilisi. Niemniej jednak badania w Gruzji są nie dofinansowane: fundusze na ten cel kształtują się na poziomie 0.18% produktu krajowego brutto w 2008 i nie wiele ponad 0.2% w 2009, bez wyraźnego wzrostu w kolejnych latach. Większość doktorantów sama finansuje swoje studia.

Na uniwersytetach europejskich można znaleźć coraz więcej ofert studiów magisterskich, szkoleń czy programów podyplomowych, uczących jak aplikować o międzynarodowe granty np. na projekty badawcze. Również Komisja Europejska wkłada ogromny wysiłek w rozwój i promowanie narzędzi, które wspierają osoby tworzące, aplikujące i zarządzające projektami na poziomie europejskim czy międzynarodowym. Narzędzia te nie były jak dotąd transferowane w rejon kaukaski, a są one niewątpliwie przydatne w rozwoju potencjału badawczego w tych krajach.

Głównym celem projektu jest zakończony sukcesem transfer istniejącej wiedzy, zgromadzonej w krajach UE, a skierowanej do autorów/menadżerów projektów z rejonu Kaukazu, co przyczyni się do zbudowania potencjału naukowego kaukaskich uniwersytetów.

W trakcie prac nad projektem:
  • powstanie katalog narzędzi wspierających autorów/menadżerów projektów (WP2),

  • przeszkoleni zostaną partnerzy projektu, młodzi wykładowcy, badacze i doktoranci z Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji z aplikowania o projekty i ich wdrażania (WP3,4,5)

  • młodzi naukowcy z rejonu Kaukazu będą mieli okazję pogłębiać swoją wiedzę na temat tworzenia projektów badawczych współpracując w parach z europejskimi mentorami.

  • stworzona zostanie Kaukaska Interaktywna Platforma Zasobów, na której znajdą się zaadoptowane narzędzia wspierające (WP7).

Polskim partnerem projektu jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi www.spoleczna.pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!